Phím cách : bắt đầu chơi, phím mũi tên điều khiển xe, phím cách : bắn
Space to start the game. Then use arrows to control the tank, and Space to fire.

Copyright © 2015-2018, CrushModz . All Rights Reserved