Về Chúng Tôi

Tham gia và phát triển tool , phần mềm hỗ trợ autogame từ cuối năm 2015 cho tới nay !
Luôn luôn đổi mới , cải thiện chất lượng sản phẩm

CrushModz là chủ website cũng như người làm ra tool
Nếu có điều gì hỏi đáp , đóng góp ý kiến , cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
hoặc tham gia chatbox

Xin cảm ơn